ἀεθλητάς

ἀεθλητάς
ἀεθλητάς (ᾰε̄-, αε-.)
1 athlete

χρὴ δ' ἀπ Ἀθανᾶν τέκτον ἀεθληταῖσιν ἔμμεν N. 5.49

οὐ θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθληταῖς ἀγαθοῖσιν N. 10.51

φαίης κέ νιν ἄνδρ' ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ ἀκόναν (ἀν- δράσιν ἀεθληταῖσιν coni. Heyne.) I. 6.72

Lexicon to Pindar. . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”